THE LADIES

Komorné zoskupenie The Ladies /duo, prípadne trio/ pozostávajúce z dvoch vznešených hudobných nástrojov – na husliach hrá Barbora Botošová – vnučka legendárneho Jána Berkyho Mrenicu absolventka VŠMU, a na kráľovskom vznešenom ojedinelom nástroji harfe hrá Romana Kaduchová , poslucháčka Karlovej univerzity. Obe majú bohaté skúsenosti v hre v komorných zoskupeniach ale aj v orchestroch – Slovenská filharmónia a SND . Zúčastnili sa rôznych súťaží, kde vždy uspeli. Romana reprezentovala Slovenskú republiku na celosvetovej výstave Expo v Číne v Šanghaji. Minulý rok Ladies úspešne absolvovali turné po rakúskych mestách. Reperoár telesa je veľmi pestrý, hudba na počúvanie zahŕňa svetové známe melódie, klasickú hudbu, jazzové štandardy a muzikálové melódie. Hudobné zoskupenie často spríjemňuje prostredie rôznych eventov, vernisáží, výstav a svadieb.

Ukážka : Over the Rainbow

Ukážka : La paloma